Hulp aan huis

Het kan iedereen overkomen dat het evenwicht thuis door verschillende situaties verstoord is en het moeilijk is om weer grip op de situatie te krijgen. Je huis(houden) dan weer op orde krijgen kan lastig zijn. Structuur en overzicht is dan nodig om hier weer orde te creëren. Vaak ontbreekt het dan aan de energie om dit aan te pakken. Ook als er sprake is van een chronisch ziek gezinslid, of kinderen die extra behoefte hebben aan zorg en aandacht, is hulp van buitenaf vaak gewenst. Ik ben gespecialiseerd in mantelzorgsituaties en gezinnen waar een extra zorgbehoefte is. Ik help je om je huis weer op orde te krijgen en te houden, op een manier die bij jou past.

Huijsraad helpt!

Hulpaanhuis_blok1

Dankzij Huijsraad alle ruimtes in huis weer op orde!

Hulpaanhuis_blok3

Bijhouden lukt nu met gemak!

Hulpaanhuis_blok2

Dat steuntje in de rug had ik echt nodig!

Ook deze organisatie heeft van de diensten van Huijsraad gebruik gemaakt:

vrouwenbond

Hervormde vrouwenbond

Reformatorische Omroep

MEE

MEE

terdege

Terdege

LotjeCo.png

Lotje & Co

RD

Reformatorisch Dagblad

Hoornbeeck

Hoornbeeck college

Gezinsgids

Gezinsgids

kompas

Het kompas


logo Adullam

Abdullam